Rezervuari i vakumit

  • Vacuum Mixing Tank

    Rezervuari i përzierjes me vakum

    Rezervuari i Përzierjes me Vakum JINGYE, ka një kokë të mbyllur të rrumbullakët në bazë të rezervuarit të zakonshëm të përzierjes, në mënyrë që të pajiset me sistemin e vakumit, u jep klientëve më shumë mundësi gjatë përpunimit të produkteve të veçanta.