Mix tank

  • Mix Tank

    Mix tank

    JINGYE Mixing Tank është një enë për ruajtjen dhe përzierjen e materialeve. Bërë në përputhje me standardet e rrepta të industrisë, JINGYE Mixing Tank ka krijuar vlerë për klientët tanë.